Be not afraid 💪🏼


"Be not afraid". John Paul II the Great. Warsaw, Poland, 1979.
"Nie lękajcie się!". Jan Paweł II Wielki. Warszawa, Polska, 1979.
"No tengáis miedo". Juan Pablo II el Grande. Varsovia, Polonia, 1979.


👉 Only at:

#PopeJohnPaulII #KarolWojtyla #Poland #quotes #JanPawełII #KarolWojtyła #Polska
#theworldgonecrazy #twgc #tshirts